Форс ойл ЕООД организира и извършва транспорт на всички видове нефтoпродукти (включително пропан ботан, светли горива, мазут и битум) на територията на цялата страна.

При извършване на траснпортни услуги поемаме пълна гаранция за количството и качеството на продукта.