Търговия с горива на едро


Форс ойл ЕООД има търговски отношения с всички водещи производители и вносители на горива в страната, което позволява оптимални условия на доставка на горива в зависимост от нуждите и местоположението на клиента.

Предлагаме условия на доставка както франко петролна база, така и доставка на горива до склад на клиента с осигурен от нас транспорт като поемаме пълна гаранция за количството и качеството на продукта.

Имаме възможност за денонощни заявки и за извършване на експресни доставки.

Качеството на всички горива и нефтопродукти е в съответствие с "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начинът за техния контрол" и съответните БДС / EN.

Всички доставки се извършват в съответствие със ЗЧАВ, ЗАДС, ЗДДС и се съпровождат с всички изискуеми документи.