Проектиране, изграждане, оборудване


При максимално изгодни условия, предлагаме организиране и извършване на всички дейности по проектирането, изграждането, оборудването, узаконяването и въвеждането в експлоатация на бензиностанции, газстанции, петролни и газови терминали и разтоварища, складови и петролни бази, технологични съоръжения и инсталации за работа с нефтопродукти.

Имаме дългогодишен опит и работим в сътрудничество с водещите фирми в областта.

Изграждаме и монтираме модулни бензиностанции и ведомствени модули за зареждане с горива.

Предлагаме пълен набор оборудване на бензиностанции – бензиноколонки, газколонки, резервоари, нивомерни системи, тръбопроводи, системи за улавяне на парите, фискални системи и др.