Добре дошли в сайта на "Форс ойл" ЕООД!
"Форс ойл" ЕООД (до м.Ноември 2011 г. - "Фасе" ЕООД) е специализирана в търговията с горива и други нефтопродукти на едро и дребно. Качеството на всички горива и нефтопродукти е в съответствие с "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, редът и начинът за техния контрол" и съответните БДС / EN.

Фирмата има търговски отношения с всички водещи производители и вносители на горива в страната, което позволява оптимални условия на доставка в зависимост от нуждите и местоположението на клиента. Предлагаме (организираме и извършваме) транспорт на всички видове нефтoпродукти (включително пропан ботан, светли горива, мазут и битум) на територията на цялата страна.

Форс ойл ЕООД предлага, организиране и извършване на  всички дейности по проектирането, изграждането, оборудването, узаконяването  и въвеждането в експлоатация на бензиностанции, газстанции, петролни и газови терминали и разтоварища, складови и петролни бази, технологични съоръжения и инсталации за работа с нефтопродукти.

Фирмата разполага и с бензиностанции за търговия на дребно на територията на гр. София и с. Средище. Бензиностанциите предлагат на своите клиенти пълна гама течни горива за автомобили. Внедрена е картова система.